Latest on site

Announcements

Подршка развоју МСП у Србији

Делегација ЕУ у Републици Србији и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) позивају предузећа из Републике Србије да се пријаве за подршку у оквиру новог програма “Подршка развоју МСП у Србији”.

Last Updated on Monday, 06 January 2014 18:23 Read more...
E-mail Print option in slimbox / lytebox? (info) PDF
You are here: NEWS Announcements

Download the relevant laws and local regulations here

Actions in progress

Аnnouncements