Latest on site

Ново издање водича кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
обавештава Вас да је припремљено и објављено ново, 12-то издање
Водича кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања, за
пројекте ОЦД, локалних самоуправа, МСП и предузетника у Србији, за
2015. годину.

 


Водич треба да допринесе бољој информисаности свих заинтересованих
страна и да пружи увид у средства за реализацију различитих
програмских и пројектних активности, а која су на располагању
организацијама цивилног друштва, општинама, малим и средњим
предузећима, предузетницима и појединцима. Надамо се да ће и ово
издање Водича кроз потенцијалне домаће и иностране изворе
финансирања испунити своју сврху и бити додатни подстицај за
укључивање свих оних који могу да допринесу већој социјалној
укључености у Србији и унапређењу квалитета живота свих њених
грађана и грађанки. Водич је припремила организација Грађанске
иницијативе, заједно са Тимом за социјално укључивање и смањење
сиромаштва, Канцеларијом за европске интеграције и Канцеларијом за
сарадњу са цивилним друштвом.

Водич можете преузети на:

http://civilnodrustvo.gov.rs/media/2012/10/Vodic-2015.doc (Word документ)

или

http://civilnodrustvo.gov.rs/media/2012/10/Vodic-2015.pdf (PDF документ)

 

E-mail Print option in slimbox / lytebox? (info) PDF
You are here: NEWS News Ново издање водича кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања

Download the relevant laws and local regulations here

Actions in progress

Аnnouncements