Будимпешта јун. 2014, Конференција о МСП ``Управљање, предузеће и задаци за 21. век``

Проф др М. Хаџић и П. Павловић ``Скромни знаци опоравка МСП у Србији`` (енг. - Modest and Fragile Signs of SMEs Recovery in Serbia)

Др Антал Сабо ``Улога миркокредитирања у отварању нових радних места и борби против сиромаштва у земљама централне Европе`` (енг. - Job Creation and Poverty Alleviation in Selected CEE Countries by Microcrediting)

Agneš Slavić, Nemanja Berber: The Impact of Training on Organizational Outcomes in the CEE Region – Focus on Hungary, Serbia, Slovenia and Slovakia

Штампа