Најсвежије на сајту

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА МСП НЕБАНКАРСКОГ СЕКТОРА

Финансијска подршка МСП небанкарског сектораТоком последњих 30 година, садржај и форме финансијске подршке небанкарског сектора су се мењали, као резултат деловања бројних Влада које су спроводиле различите политике. Редовно су ова средства била недовољна да задовоље целокупну тражњу или да значајније утичу на обарање каматних стопа у банкарском сектору. Ипак, чини се овај вид подршке никад није био потребнији.

Повољни кредити из ино фондова:
1.    Фонд револвинг кредита РС
Средства су добијена из страних извора, али се њихово коришћење врши преко пословних банака
•    UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)
•    ERSTE BANK (www.erstebank.rs)
•    OTP BANKA SRBIJA (www.otpbanka.rs)
•    ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)
•    KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
•    PRIVREDNA BANKA BEOGRAD (www.pbb-banka.com)
•    REIFFEISEN BANKA (www.raiffeisenbank.rs)

Кредитни лимити: од 20.000 – 200.000 €
Рокови: до 5 година, почек до 12 месеци
Камата: LIEUR3MD + 3,25 тренутно 4,19 %
Услови: 20% сопствених средстава за пројекат а 20 % укупних средстава може да се користи за обртни капитал

2.    Кредит Владе Републике Италије – револвинг фонд
Крајем прошле године било је расположиво око 6,000.000 €  за доделу преко следећих банака:
•    UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbanc.rs)
•    ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)
•    KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
•    PRIVREDNA BANKA BEOGRAD (www.pbbad.com)
•    BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)

Кредитни лимити: од 50.000 – 1.000.000 €
Рокови: од 5-8 година, почек до 24 месеца
Камата:  4,9 % фиксно
Услови: 70% мора да се користи за набавку опреме или технологије из Италије а 30 % укупних средстава може да се користи за обртни капитал.

LEDIB – ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА НА БАЛКАНУ је програм за МСПП Нишавског региона, а одобравају се кредити су од 3000 – 30.000 €, са 4% камате.

КРЕДИТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Немачка развојна банка KfWи ProCredit banka су отвориле две кредитне линије за унапређење енергетске ефикасности у износу од 30.000.000 €. Веома је широка лепеза производа и услуга финансираних овим кредитним линијама - од замене старих прозора и грејних тела, до преласка возног парка на гас. Кредитни лимити су од 10.000 до 100.000 €.

Повољни кредити из домаћих фондова:

Фонд за развој Републике Србије – Фонд послује по посебном закону и његов рад директно контролише Влада, која усваја и програм рада и годишњи извештај. Сваке године доноси се нови план рада, при чему се и уводе или гасе одређене кредитне линије. Због вишеструких програма финансирања МСП и радњи, дат је посебан банер на сајту, да би заинтересовани могли да прате актуелне услове тзв. меких кредитних линија.

Уредбе Владе РС за подстицај и развој предузећа и предузетништва- Влада је у неколико наврата покушала ex post да реагује на последице светске економске кризе, па је путем кредита, гаранција или наменских стимулација банкама, пласирала одређена средства. Посебна уредба се односи на неразвијене општине треће и четврте групе. Камате су од 1,5% до 2,5%, а лимити кредита зависе од величине и врсте привредног субјекта.Друга уредба се односи на подстицање радно интезивних грана у недовољно развијеним општинама са истим лимитима као у претходној уредби. Трећа уредба је намењена субвенционисању каматних стопа кредита за ликвидност, ТОС и извозне послове у 2011. години. Донете су и уредбе о подстицају угоститељства, као и о подстицају производње електро изолатора и осигурача у Србији.


Ел. пошта Штампа ПДФ
Ви сте овде: АКТУЕЛНО Привредна кретања ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА МСП НЕБАНКАРСКОГ СЕКТОРА

Преузмите важне законе и локалне прописе овде

Акције у току

Најаве догађаја