Најсвежије на сајту

Позовите нас - 011 3233 864

Зашто ПСП?

Ел. пошта Штампа ПДФ

Зашто ми?Удружење ПРВИ СРПСКИ ПРЕДУЗЕТНИК ради на развоју нефинансијске помоћи МСПП у виду различитих врста обука, семинара, консалтинга и менторинга

ФИНАНСИЈСКO САВЕТОВАЊЕ

 • информације и савети о условима и могућностима добијања финансијских средстава из државних извора
 • информације и савети о условима кредитирања од стране пословних банака, међународних донатора, поступцима прикупљања потребне документације за подношење кредитних захтева
 • стручна помоћ у припреми бизнис планова
 • oрганизује стручне семинаре, расправе и све видове едукације у циљу подизања тржишне конкурентности
 • помоћ почетницима у пословању, као и при избору одређене делатности
 • пословно повезивање привредних субјеката

ПРАВНO САВЕТОВАЊЕ

 • информације и савети у вези са правним формама пословања приликом оснивања радњи или привредних друштава
 • упознавање са процедурама и условима за регистрацију неког од облика обављања делатности
 • информације и савети везани за режиме спољнотрговинског пословања, (увозне и извозне процедуре, дажбине, царине, квоте)
 • информације и савети везани за пореске обавезе и пореске олакшице
 • пружање информација о изменама релевантних закона, правилника и упутстава

ИНОВАЦИЈЕ И ПРОНАЛАЗАШТВО

 • пружање стручне подршке за покретање пословних инкубатора/иновативних центара, којима се подстиче предузетничка иницијатива, иновативност, конкурентске предности на домаћем и посебно иностраном тржишту
 • изградња и успостављање квалитетних веза привредних друштава и предузетника са образовним и истраживачко развојним системом, удружењима проналазача у циљу што ефикаснијег трансфера знања и технологија
 • саветовање привредних друштава и предузетника/ иноватора у питањима заштите интелектуалне својине: пружање помоћи за спровођење процедуре подношења пријава код надлежне институције и формирања одговора на резултат испитивања

 

Ви сте овде: О НАМА Зашто ПСП?

Преузмите важне законе и локалне прописе овде

Акције у току

Најаве догађаја